Triển lãm

Có thể thực hiện giá trị của thủy tinh gia cường sợi nhựa mét hộpThiết kế độc đáo của hộp đồng hồ nhựa gia cố sợi thủy tinh có thể hữu ích đối với các tác động bên ngoài. Sản xuất kính gia cường sợi nhựa mét thùng tái chế vật liệu chi phí thấp hơn, bạn có thể ngăn không cho cơ thể là dấu hiệu bị đánh cắp. FRP cài đặt hộp đồng hồ khâu phong cách có thể cắt giảm chi phí bảo trì xe (bạn có thể thay thế chỉ là phần bị hư hỏng). Hộp cao ngọn lửa retardancy ngăn ngừa sự đốt cháy không sản xuất một chất khí ở nhiệt độ cao