Triển lãm

Bằng cách sử dụng chi tiết với thu thủy tinh gia cường sợi nhựa mét hộp(1) cổng giao tiếp tránh các mảnh vụn vào;

(2) tránh bạo lực rơi touch, bóp, xa mạnh mẽ từ trường;

(3) chi tiết độ ẩm-proof, chống ẩm;

(4) pin là thấp, chiếc điện thoại sẽ được nhắc nhở, nên được trả;

(5) khi người sử dụng khi một chương trình không chạy đúng, nên đặt lại thủ tục ứng dụng systemand.