Tin tức

Hộp bảo vệ để giữ lên với quyền lực tối ưu hóaTối ưu hóa các chính sách lập kế hoạch, hoặc thông qua cải cách thị trường, dựa trên cơ chế thị trường để phát triển Web điện thoại di động, nhận ra sự hình thành của giá cả tăng gấp đôi bán đấu giá; hoặc sau khi lưới điện và phân tán, một nhà điều hành mạng lưới điện để xây dựng một nền tảng đấu giá; cũng có thể là theo chiều dọc là tích hợp hệ thống, bằng cách tối ưu các chính sách lập lịch trình. Hoặc, điều chỉnh cơ chế công văn điện, dưới hình thức một cơ chế giá chính xác là điều kiện tiên quyết, mà không có công việc này hoàn hảo, cải cách khác rất khó để nhận ra mục đích của việc thúc đẩy kinh tế chủ đề.