Tin tức

Waterpoof Junction hộp niêm phong độ cứng vật liệu tăngKhả năng chịu nước là một chỉ số quan trọng của hiệu suất của Waterpoof Junction hộp. Cấp giấy chứng nhận kiểm tra, thử nghiệm đầu tiên của lão hóa tiền xử lý, và thử nghiệm sau đó xả nước chống, và sau đó thông qua các hình thức kiểm tra cấu trúc và tần số chịu được điện áp thử nghiệm để đánh giá. Các thử nghiệm có thể vượt qua thông suốt, tùy thuộc vào mức độ bảo vệ của Waterpoof Junction hộp, niêm phong và bảo vệ con dấu of Waterpoof Junction Box trực tiếp ảnh hưởng đến việc bảo vệ các thành phần đã hoàn thành và mức độ bảo vệ chống rò rỉ. Đối với việc xây dựng thông thường của Waterpoof Junction hộp, các khiếm khuyết về thiết kế và các tài liệu đã được tiết lộ trong các thử nghiệm cấp giấy chứng nhận không có nghi ngờ.

Các hiện tượng chính của sự thất bại của bài kiểm tra Waterpoof Junction hộp xả nước chống tạm được chia thành những điều sau đây:

⑴, Waterpoof Junction hộp kín thân hộp nhiều nước;

⑵, Waterpoof Junction hộp và các tài liệu backplane không phù hợp;

⑶, Waterpoof Junction hộp đóng dấu hạt nứt thất bại;

⑷, Waterpoof Junction hộp trong pretreatment lão hóa kiểm tra hộp biến dạng;

⑸, Waterpoof Junction hộp dấu vòng lão hóa pretreatment kiểm tra thất bại, hoặc lý do khác.

Thông qua phân tích hiện tượng lỗi trong quá trình thử nghiệm trên, thu được những lý do sau: (1) thiết kế khóa hộp: thiết kế các khóa là lý do chính cho sự thất bại của các bài kiểm tra. Hai khóa chế độ làm cho lực lượng bao tập trung tại hai điểm, cộng với một khu vực rộng lớn của nắp, dẫn đến phần còn lại của lực lượng rất không đồng đều. Đặc biệt là ở nhiệt độ cao, phần còn lại của các điểm bằng việc mở rộng nhiệt của chiếc nhẫn, các tài liệu bị ảnh hưởng bởi nhiệt dẻo, kết quả là trong miệng Waterpoof Junction hộp, ảnh hưởng đến hộp của con dấu thất bại trong thử nghiệm chống nước IP65

Thiết bị đầu cuối khối không thấm nước kiểm tra biến dạng sau khi rất nhiều nước (1)

Ngoài ra, Waterpoof Junction hộp sau khi kiểm tra 240 giờ lão hóa, mặc dù con dấu đã không rơi ra, nhưng các hộp, nắp có một biến thể, cũng sẽ ảnh hưởng đến hộp của con dấu.

(2) không đúng cách lựa chọn vật liệu cao su cho Waterpoof Junction hộp con dấu:

Do sự lựa chọn của niêm phong tài liệu là không thích hợp, trong Waterpoof Junction hộp sau 240 giờ lão hóa tiền xử lý thử nghiệm, kéo dài và co rút giảm, niêm phong tài liệu cứng tăng, giảm các hộp và nắp của hiệu suất niêm phong, kết quả là niêm phong có thể không hoàn toàn seal hộp và nắp khe cắm, kết quả là xâm nhập nước, xả nước chống thử nghiệm thất bại

(3) Waterpoof Junction hộp cơ thể nhựa và năng lượng mặt trời mô-đun keo sau khi lão hóa tiền xử lý test, keo thất bại